Terreinonderhoud bij bedrijven, instellingen en VVE's


Uitstraling

Een goede uitstraling van uw pand en terrein is belangrijk voor de eerste indruk van uw bedrijf. De tuin of groenvoorziening rond het pand is daarbij van belang. Tevens draagt het groen bij aan de gezondheid en het welbevinden van uw medewerkers.
Uw pand en terrein onderhoud u en bij wijziging in het gebruik past u dit aan.
De tuin wordt hierbij wel eens vergeten.

Levende Natuur

Planten leven en groeien; vaak zien wij dat de planten 'geconserveerd', in hun groei beknot worden. Je kunt de groei van de planten echter ook, zonder extra kosten, met het gebruik en de uitstraling van het pand mee laten groeien. Wijzigingen of onbedoelde ontwikkelingen kunnen in het onderhoud eenvoudig bijgestuurd worden. Hiervoor is echter kennis en vakmanschap nodig. Wij zijn gespecialiseerd in aanleg en onderhoud van beplanting en wij stellen graag onze kennis en vakmanschap beschikbaar. Door pro actief onderhoud zorgen we ervoor dat uw buitenterrein er altijd keurig bij ligt.


Planvorming

Twijfelt u aan de kwaliteit van het groen of ziet de tuin er wat gedateerd uit dan bieden wij u een quick scan aan. Hierin geven wij aan wat de mogelijkheden zijn en in welke richting het groen zich zou kunnen ontwikkelen. Eventueel kunt u deze scan inzetten als second opinion. Tenslotte kunnen wij aangeven waar verbeteringen (kostenneutraal), renovaties (kostenverhogend) of vereenvoudigingen (kosten verlagend) mogelijk zijn.

MVO


Gezond groeiende beplanting, passend op de groeiplaats, draagt bij aan uw MVO doelstelling. Wilt u hier meer over weten, dan lichten wij dit graag toe.Een vakbekwaam onderhouden tuin wordt alleen maar mooier!

disclaimer  |  webdesign
Martien van Dam tuinaanleg en onderhoud is werkzaam in de regio Leerdam, Gorinchem, Vianen, Culemborg, Beesd.